TÜRKLER’İN TARİHİNDEKİ İLK YENİ YIL KUTLAMASI

Yazıya girmeden önce izninizle: Dostlar. Yeni yılınızı kutlarım. Huzurlu, sağlıklı, para sıkıntısız, kesenin yettiği alış verişli, toplum hayatına katılımalı, tiyatroya gidebildiğiniz, acı yaşatmayan, Türkiye Cumhuriyeti’nin de sağlıklı olduğu bir gelecek dilerim.

ABONE OL
Aşağıdaki yazı Türklerin  ilk yeni yıl kutlaması olan Nevruz’un tarihini anlatıyor dostlar.  Milattan Önceki Türklerde, Ortadoğu’da,  Persler’de eni ıl kutlamasıdır. 
 
Milattan önceye ait bir yeni yıl kutlaması Nezvurz'u gösteren kabartma.
 
AŞAĞIDAKİ YAZI, Gnümüz Türkiye’sinde, İran’ında, Ortadoğu’da kutlanan Nevruz’un tarihidir. History Channell’e aittir ve noktasını bile değiştirmeden aldığım yazıdır. Burada görüldüğü gibi günün siyasi  hareketlerinden herhangi birine ait değildir. Kullanılmaktadır ancak alıntıdır.  Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türklere karşı düşmanlığın sembolü olarak kutlanıyorsa eğer, Orta Asya Türkleri tarafından 2000 yıldan fazla süre Nevruz kutlamaları yapıldığı bilinmektedir.
 
*
HISTOR CAHANNELL’İN NEVRUZ TARİHİ  YAZISI:
İran'da ve Orta Doğu ve Asya'nın diğer bölgelerinde hala kutlansa da, Nevruz'un (veya “Yeni Gün”)ün kökleri çok eskilere uzanıyor.
Genellikle “Fars Yeni Yılı” olarak adlandırılan bu 13 günlük bahar festivali, Mart ayında ilkbahar ekinoksuna veya bu çevresine denk gelir ve Zerdüşt dininin bir parçası olarak günümüz İran'ında ortaya çıktığına inanılır. Nevruz'un resmi kayıtları 2. yüzyıla kadar ortaya çıkmadı, ancak çoğu tarihçi kutlamasının en azından MÖ 6. yüzyıla ve Ahameniş İmparatorluğu'nun yönetimine kadar uzandığına inanıyor. Diğer birçok eski Pers festivalinin aksine, Nevruz, İran'ın MÖ 333'te Büyük İskender tarafından fethinden ve MS 7. yüzyılda İslami yönetimin yükselişinden sonra bile önemli bir tatil olarak varlığını sürdürdü.
Nevruz'un eski ayinleri, baharın dönüşüne eşlik eden yeniden doğuşa odaklandı. Hükümdarlar tatili cömert ziyafetlere ev sahipliği yapmak, hediyeler dağıtmak ve konularıyla izleyicileri tutmak için kullanırdı. Diğer gelenekler arasında ziyafetler, aile üyeleri ve komşularla hediye alışverişi, şenlik ateşi yakma, yumurta boyama ve yaratılışı simgelemek için su serpme vardı. 10. yüzyılda ortaya çıkan benzersiz bir ritüel, bir “Nevruz Hükümdarı” seçilmesini içeriyordu: Festivalin sonuna doğru “tahttan indirilmeden” önce birkaç gün halk kral gibi davranırdı Nevruz, zaman içinde önemli ölçüde gelişmiştir, ancak eski geleneklerinin çoğu - özellikle şenlik ateşi ve renkli yumurta kullanımı - her yıl yaklaşık 300 milyon insan tarafından modern tatilin bir parçası olmaya devam etmektedir.
>