Tevbe istiğfar duası Türkçe ve Arapça okunuşu

Tevbe+isti%C4%9Ffar+duas%C4%B1+T%C3%BCrk%C3%A7e+ve+Arap%C3%A7a+okunu%C5%9Fu
ABONE OL

Hatalarından arınmak, af ve mağfiret dilemek isteyenler, Regaip Kandilinde Tevbe istiğfar duasını okumak istiyor. Tevbe istiğfar duasının Türkçe Arapça okunuşu haberimizde yer alıyor.

Regaip Kandili'nde okunacak Tövbe istiğfar duasının Türkçe nasıl okunur? Tevbe istiğfar duasının Arapça okunuşu nasıldır? 
 
Tevbe istiğfar duası Arapça okunuşu
 
Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullahe'l-azim el-kerim. ellezi lâ ilahe illa huve'l-hayyü'l-kayyumü ve etubü ileyhi tevbete abdin zalimin li- nefsihi, la yemlikü li-nefsihi mevten vela hayaten vela nüşüra-h. Ve es-elühü't - tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidayete lena, innehu, hüve't-tevvabü'r-rahim
 
Tevbe istiğfar duası Türkçe okunuşu
 
Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma karşı tövbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tövbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm-ü cezm-ü kast ettim. Sen bu tövbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, Yâ Rabbi.
 
Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'dır.
 
>