Sümela Manastırı nerede, kim yaptı, önemi nedir?

S%C3%BCmela+Manast%C4%B1r%C4%B1+nerede,+kim+yapt%C4%B1,+%C3%B6nemi+nedir?
ABONE OL

Trabzon ilinin Maçka ilçesindeki Altındere vadisi sınırları içerisinde bulunan Süme Manastırı, gerek mimarisi gerekse tarihi açısından büyük öneme sahiptir. Kilise içinde Meryem figürleri Gürcülerin kullandıkları Gürcü madonna şeklinde resmedilmiştir. Sümela Manastırı, UNESCO “Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi”nde yer almaktadır.

 Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Sümela Manastırı, geçmiş tarihten gelen ve gelecek mimari tarihine ışık tutan önemli bir yapı konumundadır.
 
Sümela Manastırı ne zaman yapıldı, kim yaptı?
 
Sümela Manastırı ilk olarak MS 365-395 yılları arasında kilise olarak inşa edilmiştir. Kilisenin ilk kuruluşu ile manastır haline dönüşümü arasında bin yıllık bir dönem bulunur ve bu dönem hakkında da pek bilgi bulunmamaktadır.
 
Sümela Manastırı için şöyle bir hikaye anlatılır;
 
Karadeniz Rumları arasında anlatılan bir efsaneye göre Atina'lı Barnabas ile Sophronios adlı iki keşiş aynı rüyayı görmüşler; rüyalarında, İsa’nın öğrencilerinden Aziz Luka’ın yaptığı üç Panagia ikonundan, Meryem'in bebek İsa’yı kollarında tuttuğu ikonun bulunduğu yer olarak Sümela'nın yerini görmüşler. Bunun üzerine birbirlerinden habersiz olarak deniz yoluyla Trabzon'a gelmiş, orada karşılaşıp gördükleri rüyaları birbirlerine anlatmış ve ilk kilisenin temelini atmışlardır. Bununla birlikte manastırdaki fresklerde sıkça yer alıp, özel bir önem verilen Trabzon İmparatoru III. Aleksios'un (1349-1390) manastırın gerçek kurucusu olduğu sanılmaktadır.
 
Zaman zaman Türkmen akınlarına maruz kalan Trabzon'da karakol görevi üstlenen Sümela Manastırı'nın statüsünde Osmanlı fethinden sonra değişiklik yaşanmamış ve karakol görevi görmeye devam etmiştir.
 
18 Nisan 1916’dan 24 Şubat 1918’e kadar süren Rus işgali sırasında Maçka civarındaki diğer manastırlar gibi bağımsız bir Pontus devleti kurmak isteyen Rum milislerin karargahı olmuş, nüfus mübadelesi ile bölgedeki Hristiyanların Yunanistan'a gönderilmesinin ardından önemini yitirerek T.C. Kültür Bakanlığı tarafından yakın zamanda onarılana dek kaderine terk edilmiştir.
 
2010 yılında Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'nin izni ile Hristiyanlarca Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü olarak kabul edilen ve kutsal sayılan 15 Ağustos günü 88 yıl aradan sonra ilk ayin düzenlenmiş, ayini İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Ekümenik Patriği I. Bartholomeos yönetmiştir.
>