Palyatif bakım nedir, nasıl yapılır? Palyatif bakım hangi hastalıklara yapılır?

Palyatif+bak%C4%B1m+nedir,+nas%C4%B1l+yap%C4%B1l%C4%B1r?+Palyatif+bak%C4%B1m+hangi+hastal%C4%B1klara+yap%C4%B1l%C4%B1r?
ABONE OL

FOX ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Mucize Doktor'un fragmanında, Vuslat, 'Ali'yi Palyatif bakım servisine alacağım' açıklanmasında bulunuyor. Bu durum sonrası palyatif bakımın ne olduğu oldukça merak edildi.

Yaşamı kısıtlayıcı hastalıkları olan kişiler için özel tıbbi ve hemşirelik bakımını kapsayan disiplinler arası bir yaklaşım olan Palyatif bakım son dönemin en çok araştırılar konuları arasında yer alıyor. Peki, Palyatif bakım nedir?
 
Palyatif Bakım Nedir?
 
Palyatif bakım, yaşamı kısıtlayıcı hastalıkları olan kişiler için özel tıbbi ve hemşirelik bakımını kapsayan disiplinler arası bir yaklaşım. Hastalığın herhangi bir aşamasında belirtilerden, ağrıdan, fiziksel ve biyolojik stresten rahatlatma sağlamaya odaklanır. Hedef, kişinin ve ailesinin yaşam kalitesini geliştirmektir.2016 itibarıyla kanıtlar, palyatif bakımın hastanın yaşam kalitesini iyileştirmedeki etkinliğini desteklemektedir.
 
Palyatif bakım; hemşireler, hekimler, fizyoterapistler, meslekî terapistler, konuşma dili patologları ve birinci basamak hekimiyle birlikte çalışan ek destek sağlayan diğer sağlık çalışanlarından oluşan ekip tarafından sağlanmaktadır.[6][7]Her yaşta ve ciddi bir hastalıkta herhangi bir aşamada uygundur ve bakımın temel amacı olarak veya iyileştirici tedavi ile sağlanabilir. Yaşam sonu bakımın önemli bir parçası olmasına rağmen, bu aşama ile sınırlı değildir. Palyatif bakım; hastanelerde, evde, toplumda palyatif bakım programlarının bir parçası olan vasıflı hemşirelik tesislerinde dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda sağlanabilir. Disiplinler arası palyatif bakım ekipleri bakım hedeflerini netleştirmek ve semptom yönetimiyle psiko-sosyal ve manevi destek sağlamak için insanlarla ve aileleriyle birlikte çalışır.
 
Hekimler bazen palyatif bakım terimini, hiçbir tedavinin beklenemeyeceği (genellikle geç evre kanserlerinde olduğu gibi),belirtileri iyileştirme amaçlı palyatif tedaviler anlamına gelen bir anlamda kullanırlar. Örneğin tümörün blokajı, iyileştirici etkide olmasa bile kitleden kaynaklanan ağrıyı azaltabilir. Daha açık bir kullanım palyatif, iyileştirici olmayan tedavidir. Palyatif bakım iyileştirici veya agresif tedavilerle birlikte kullanılabilir.
 
İlaçlar ve tedavilerin, altta yatan hastalık veya neden üzerinde iyileştirici bir etkiye sahip olmadan belirtileri hafiflettiği takdirde palyatif bir etkiye sahip olduğu söylenir. Bu, bir grip enfeksiyonu ile ilişkili ağrıyı tedavi etmeyi, kırık bacak ağrılarını veya ibuprofen ağrılarını tedavi etmeyle beraber kemoterapi ile ilgili mide bulantısını tedavi etmeyi içerebilir.
 
Palyatif Bakım Hangi Hastalara Yapılır?
 
Kanser
 
Motor Nöron Hastalıkları (Alzheimer, ALS, MS, Müsküler Distrofi, Parkinson Hastalığı, Felç)
 
İleri Dönem Organ Yetmezliği (Kalp, Akciğer, Böbrek, Karaciğer)
 
Çocuklarda Genetik İlerleyici Hastalıklar
 
>