Hıdırellez nedir, neler yapılır? Hıdırellez duası!

Hıdırellez 5 ve 6 Mayıs’ta her yıl olduğu gibi büyük bir coşkuyla kutlanacak. Büyük bir coğrafyayı kaplayan Hıdırellez geleneği nedir? Hıdırellez’de ne gibi ritüeller yapılır nasıl dua edilir?

H%C4%B1d%C4%B1rellez+nedir,+neler+yap%C4%B1l%C4%B1r?+H%C4%B1d%C4%B1rellez+duas%C4%B1%21;
ABONE OL
1 / 5

HIDIRELLEZ NE DEMEK?

Her sene 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan Hıdırellez, Hızır ve İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğu günü simgeliyor. Hızır ve İlyas sözcüklerinin birleşmesiyle halk dilinde Hıdrellez olarak anılmaya başlayan Hıdırellez’de, baharın gelişi, doğanın yeniden yeşerip canlanması kutlanıyor. Hıdırellez’de temizlik, dualar, yardımlaşmalar ve çeşitli etkinlikler ön plan çıkıyor.

2 / 5

HIDIRELLEZ’DE NELER YAPILIR?

Hıdırellez öncesi evlerde temizlik yapılır, çeşitli yemekler hazırlanır ve “hıdırlık” denilen bol ağaçlı ve pınarı olan mesire alanlarına gidilerek piknik yapılır. Burada çeşitli oyunlar oynanır, eğlenceler düzenlenir. Kimi yerlerde mesire alanının ortasında dev bir ateş yakılır. Ateşin üzerinden dualar ve mâniler söylenerek en az üç kere atlanır.

3 / 5

Ağaçlara bez bağlanarak adak adanır. Çömleklerin içine dilekler yazılarak akşamdan gül ağacının dibine konulur. Ertesi gün bir araya toplanmış olan kadınlar, çömleği ortaya koyarak mâniler eşliğinde dileklerini yazdıkları kağıtları çıkarmaya başlarlar. Kimi zaman da dileklerin Hızır’a ulaşması için istenilen şeyler küçük bir kağıda yazılarak bir akarsuya veya denize atılır.

4 / 5

GÜL AĞACIYLA DİLEK TUTMAK

Ev, para, sağlık, çocuk gibi dileklerin resimleri çizilerek veya maketleri yapılarak gül ağacının altına bağlanır. Dilek tutularak ağaç etrafında dönülür, mum yakılır. Bazen de sahilde kumların üzerine dileklerin resmi çizilir.

5 / 5

HIDIRELLEZ DUASI

Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah Muhammeden Resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.