Zilkade ayı başladı mı, önemi nedir?

+Zilkade+ay%C4%B1+ba%C5%9Flad%C4%B1+m%C4%B1,+%C3%B6nemi+nedir?
ABONE OL

Haram ayı olarak bildiğimiz Zilkade ayı, 'zü'l-ka'deti'l-haram olarak anılır. 22 Haziran 2020 tarihinde başlayan Zilkade Ayı'nda savaş yapılması yasaktır.

Kelime anlamı olarak ''oturmak'' ve ''Barışa saiplik eden'' anlamına gelen Zilkade, haram ayların ilkidir.
 
Zilkade Ayı Önemi Nedir?
 
Savaşılması haram olan Zilkade ayında, Araplar ticari alanda yoğunluk gösterir ve panayırlar düzenlerdi. Savaştan geri kaldıkları için de Zilkade adını almıştır.
 
Seyyid İbn Tavus bu ayın fazileti hakkında şunları yazmaktadır:
 
“Zilkade ayı, şiddet ve sıkıntı esnasında dua etmenin iyi olduğu bir aydır ve zulüm ve zorbalığın bertaraf edilmesi ve zalime karşı etkilidir.” Yine şöyle yazmaktadır:
 
“Bu ay, duaların icabet edildiği ay olarak adlandırılmıştır. Zira vakti ganimet bilinmeli ve o gün hacet orucu tutulmalıdır.”
 
22 Haziran 2020 tarihinde başlayan Zilkade Ayı, 21 Temmuz 2020 tarihinde sona erecek.
 
>