Dünyamızda 4,5 milyar yıl önce ne oldu? Sır perdesi aralandı

Utah Üniversitesi'nden uzmanlar tarafından yürütülen yeni bir araştırma, 4,5 milyar yıl önce gerçekleştiğine inandıkları bir çarpışmayla bağlantılı birkaç bilimsel keşfi ortaya çıkardı.

+D%C3%BCnyam%C4%B1zda+4,5+milyar+y%C4%B1l+%C3%B6nce+ne+oldu?+S%C4%B1r+perdesi+araland%C4%B1
ABONE OL

ABD'de çığır açan bir keşifte, Dünyamızın başka bir gezegenle çarpıştığı ve o gezegenin kalıntılarının, dünya çekirdeğinde kaldığı keşfedildi. Yeni araştırmaya göre, kalıntılar, milyarlarca yıl öncesine dayanan eski bir gezegene karşı büyük bir çarpışmadan arta kalanlar olabilir. Utah Üniversitesi'nden uzmanlar, Dünya'nın mantosunun derinliklerinde, dünyanın nasıl geliştiğine dair bize cevaplar verebilecek madde katmanları tespit etti.

Çalışma üzerinde çalışan araştırmacılar, kaplamaların yaklaşık 4,5 milyar yıl önce Mars ile aynı büyüklükte bir gezegenin Dünya ile çarpışmasından sonra oluşmuş olabileceğine inanıyor. Varsayılan çarpışma, daha sonra ayı yaratan Dünya'nın yörüngesine enkaz fırlatmış olabilir. Ayrıca, Dünya'nın sıcaklığını da önemli ölçüde artırdığı düşünülmektedir. Araştırmacı Surya Pachhai, "Sonuç olarak, magma okyanusu olarak bilinen büyük bir erimiş malzeme kütlesi oluştu" dedi. Çalışmaya göre, "magma okyanusu" sonunda soğuyacak ve yoğun malzemeler mantonun dibinde birbiri üzerine çökecek ve yığılacaktı. Bilim adamları, çalışmada keşfedilen katmanların, milyarlarca yıllık konveksiyon akımlarından sonra, Dünya'nın çekirdeğinin ısısının neden olduğu hareket, manto içinde malzemelerin hala birbirine karışmadığı alanları gösterebileceğini söyledi. Araştırmacılar, Avustralya ve Yeni Zelanda arasındaki Mercan Denizi'nin altında, katmanlaşmanın tespit edildiği Dünya'nın çekirdek-manto sınırının yamaları olan ultra düşük hız bölgelerini incelediler.

Bu konum, bölgelerin daha net bir resmini sundu çünkü sık sık depremler yaşıyor ve bu da bilim adamlarının sismik dalgaları Dünya yüzeyinin daha derinlerine yayılırken ölçmesine izin veriyor. Ölçümler daha sonra dalgaların yüzeyin her katmanında nasıl hareket ettiğini incelemek için kullanılabilir ve gezegenin yapısının yoğunluğu ve yapısı hakkında bilgi verir. Pachhai şunları söyledi: "Ultra düşük hız bölgelerinin fiziksel özellikleri, kökenleriyle bağlantılıdır ve bu da Dünya'nın en alt mantosunun termal ve kimyasal durumu, evrimi ve dinamikleri hakkında önemli bilgiler sağlar, levha tektoniğini yönlendiren manto konveksiyonunun önemli bir parçasıdır. Birincil ve en şaşırtıcı bulgu, ultra düşük hız bölgelerinin homojen olmaması, ancak içlerinde güçlü heterojenlikler (yapısal ve bileşimsel varyasyonlar) içermesidir.” "Bu bulgu, ultra düşük hız bölgelerinin kökeni ve dinamikleri hakkındaki görüşümüzü değiştiriyor. "Bu tür ultra düşük hız bölgesinin, Dünya tarihinin en başında yaratılan kimyasal heterojenlikler ile açıklanabileceğini ve 4,5 milyar yıllık manto taşınımından sonra hala iyi karışmadıklarını keşfettik."

>