Nisan ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneği ne zaman yatacak?

Nisan+ay%C4%B1+k%C4%B1sa+%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma+%C3%B6dene%C4%9Fi+ne+zaman+yatacak?+%C4%B0%C5%9Fsizlik+%C3%B6dene%C4%9Fi+ne+zaman+yatacak?
ABONE OL

Nisan ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin yatırılacağı tarih belli oldu.

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak?
 
Nisan ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri 5 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.
 
Ödemeler, banka hesaplarına yapılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.
 
Kısa Çalışma Ödeneği Ne Kadar?
 
Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150'sini geçemez.
 
Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.
 
Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile eksik gün gerekçesi "18-Kısa Çalışma Ödeneği" veya "27-Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler" olarak bildirilir.
 
Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.
 
Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.
 
Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.
 
Kısa Çalışma Ödeneği Nedir?
 
Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.
>