NEFES ALDIRACAK!

NEFES+ALDIRACAK%21;
ABONE OL

İş yeri kiracıları için 1 Temmuz’dan itibaren yeni bir dönem başlıyor. Yeni düzenlemeyle, kiracı esnafı iş yerini sözleşme tarihinden önce tazminatsız devredebilecek, peşin ödeme yükümlülüğü ve kiracı aleyhine cezai şartlar kalkacak, depozitolar ortak hesaba yatırılacak! İş yeri kiracılarını zor durumda bırakan kanuni düzenlemeler tarihe karışıyor...

Yeni düzenlemeyle kiracı olan iş yerleri için sözleşmelerde zor durumda bırakan mad- deler kaldırılacak. Pandemi döneminde iyice zor günler geçiren binlerce iş yerine nefes aldıracak yeni düzenlemeler, 1 Temmuz’da yaşama geçiyor. Borçlar Kanunu’ndaki o maddeler artık itibaren geçersiz sayılacak. 

O ŞART KALKIYOR

Ödemede zorluk çeken kiracıları zora sokan, bir ayı ödememesi durumunda kalan ayların tamamını peşin ödemesine yönelik madde kaldırılıyor. Böylece peşin ödeme ve cezai şart geçersiz sayılacak. Bu düzenlemeler başta AVM’ler olmak üzere iş yerinde kiracıların elini rahatlatacak.

ALEYHTE DÜZENLEME YASAĞI

Söz konusu maddeyle sözleşmedeki zayıf taraf olduğu kabul edilen kiracı, kiraya verene karşı korunacak. Kiracı aleyhine düzenleme yasağı getiriliyor. Kiracıya kira bedeli ve temizlik, aidat bakım gideri gibi yan giderler dışında başka bir ödeme yükümlülüğü getirilemeyeceği hüküm altına alınıyor.

OLAĞANÜSTÜ FESİH HAKKI

Sözleşmenin icrasını kendisi için çekilemez hale getiren nedenlerin varlığı durumunda, taraflardan birinin diğerine tazminat verme koşulu ile kira sözleşmesinin bitmesinden evvel feshedilmesini mümkün hale geliyor. Olağanüstü fesih halinde oluşacak zararın tazmini hâkimin takdiri ile belirlenecek. Kiracıları koruyan yeni düzenleme, kiraya veren tarafından dayatılan ve kiracıyı olağanüstü bir yükümlülük altına koyan bağlantılı sözleşmeyi hükümsüz sayıyor. 

HAKLI GEREKÇE SUNACAK

Kiracı iş yeri sahibinin yazılı razı olmadan kiracı ilişkisini üçüncü kişiye devredemeyecek. Ancak buna itiraz eden iş yeri sahibinin haklı gerekçeler ortaya koyması gerekiyor. Aksi halde kiracının iş yerini başkasına devretmesine karışamayacak. Sözleşmesini devreden kiracı, kira sözleşmesinin ihlalinden doğacak borçlardan 2 yıl boyunca devralanla birlikte sorumlu olacak. 

 DEPOZiTO ORTAK HESABI

Kiraya veren en fazla üç aylık kira bedeli isteyebilecek. Güvence bedelinin doğrudan kiraya verene ödenmesine ilişkin uygulama ortadan kalkacak. Taraflar güvence bedelinin para olarak ödenmesini kararlaştırmış ise kiracı, kiraya verenin rızası olmadan çekilmemek şartı ile parayı vadeli bir tasarruf hesabına yatıracak.

>