Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? KÇÖ ne kadar?

K%C4%B1sa+%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma+%C3%96dene%C4%9Fi+uzat%C4%B1ld%C4%B1+m%C4%B1?+K%C3%87%C3%96+ne+kadar?
ABONE OL

Kısa Çalışma Ödeneği, konusunda merak edilen cevap son buldu. Bir süredir ne olacağı merak edilen Kısa Çalışma Ödeneği konusundaki kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.

Kısa Çalışma Ödeneği, devam edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısa Çalışma Ödeneği'nin üç ay daha devam ettirileceğini açıkladı.
 
Kısa Çalışma Ödeneği Uzatıldı Mı?
 
31 Mart 2021 tarihinde sona eren kısa çalışma ödeneği uygulamasının devam edilmesi yönünde karar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan uygulamanın 3 ay için daha uzatıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." açıklamasında bulundu.
 
Kısa Çalışma Ödeneği Ne Kadar?
 
Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150'sini geçemez.
 
Kısa çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapılacağı zaman aralığı işyerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir.
 
Kısa çalışma yapılan süreler için, kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi/Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile eksik gün gerekçesi "18-Kısa Çalışma Ödeneği" veya "27-Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler" olarak bildirilir.
 
Kısa çalışma ödeneğinin süresi üç ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır.
 
Zorlayıcı sebeplerle işyerinde kısa çalışma yapılması halinde, ödemeler 4857 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve 40 ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu bir haftalık süre içerisinde ücret ve prim yükümlülükleri işverene aittir.
 
Kısa çalışma yapan işçinin çalışılmayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı, kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren ve Kurum tarafından ödenir.
>