İşçi çok üretti ama pay alamadı

%C4%B0%C5%9F%C3%A7i+%C3%A7ok+%C3%BCretti+ama+pay+alamad%C4%B1
ABONE OL

DİSK-AR’ın raporuna göre sermayedeki büyümeye rağmen işçilerin milli gelirden aldığı pay azalıyor. Arzu Çerkezoğlu, “Büyümenin ücretlere yansıması için ücretler genel olarak yüzde 24 artmalı” dedi.

TÜRKİYE Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) yayınladığı rapora göre, işçiler daha fazla üretmesine rağmen sermayedeki büyümeden pay alamıyor. İşçilerin milli gelirden aldığı pay azalırken, sermaye gelir artışı sağlıyor. Rapora göre 2021’in ilk çeyreği için açıklanan yüzde 7’lik büyüme oranı ücretlere yansımadı. Verileri yorumlayan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Pandemi eşitsizlikleri artırıyor” diye konuştu.
 
ÇERKEZOĞLU, “Bu zor dönemde milli gelirden aldığı pay artması gerekenler işçilerken, bunun tam tersinin gerçekleştiğini görüyoruz. Enflasyon ve sanayideki büyümeyi hesaba katarsak büyümenin ücretlere yansıması için ücretlerin genel olarak yüze 24.1, sanayide ise yüzde 28.8 artması gerekirdi. Oysa işçi ücretleri büyümeden pay alamamak bir yana enflasyonun bile altında kaldı” ifadelerini kullandı.
>