Esnek çalışma geliyor

Esnek+%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fma+geliyor
ABONE OL

Hazırlanan yeni kanunla; 25 yaş altı ile 50 yaş üstüne esnek-kısmi zamanlı çalışma getirilecek. Bu düzene tabi tutulan işçiler için kıdem tazminatı tamamen ortadan kalkacak. 10 günden az çalışmaya da sigorta yatırma zorunluluğu olmayacak..!

ÇALIŞMA hayatında gençleri ve 50 yaş üstündekileri ilgilendiren üç düzenleme yapılıyor. Esnek-kısmi çalışma olarak adlandırılan bu sistemin Meclis’e bu hafta sunulması beklenirken, kanunla 20 yaşın altındakilerin ve 50 yaşın üstündekilerin sözleşmeli çalıştırılmasının önü açılacak.

HANGİ SEKTÖRLER İÇİN GEÇERLİ?

Uygulamada belirli süreli iş sözleşmeleri turizmde, sezonluk tarım iş yerlerinde, örneğin bir baraj yapımı, köprü yapımı gibi süresi belli olan ihaleli işlerde söz konusu olabiliyor. İşte düzenlemenin tüm ayrıntıları: 

BELİRLİ SÜRELİ SÖZLEŞME:

20 yaşından küçük, 50 yaşından büyük kişilerle işveren arasında belirli süreli iş sözleşmesi yapılabilecek. Sözleşme yapılırken ‘objektif koşul’ aranmayacak, işin niteliğine bakılmayacak. Sözleşme, iki yılı geçmemek üzere zincirleme olarak yapılabilecek. 

10 GÜNDEN AZ ŞARTI:

25 yaşından küçük kişilerin ayda 10 günden az çalıştırılması halinde uzun vadeli sigorta primi yatırma zorunluluğu olmayacak. Sadece yüzde 2 oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigorta primi yatırılması yeterli olacak. Normalde bir işçi için ayda yüzde 22.5 oranında işveren, yüzde 15 oranında da işçi primi olmak üzere yüzde 37.5 oranında prim yatırılıyor. İşveren ayda 10 günden az çalıştırdığı işçi için yüzde 37.5 yerine sadece yüzde 2 oranında prim yatıracak. 

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA:

50 yaş ve üzerindeki kişiler tam zamanlı çalışmadan kısmi zamanlı çalışmaya geçerlerse gelir vergisi istisnasından yararlanacaklar. Bu haktan yararlanabilmek için işverenin kısmi zamanlı çalışmaya geçen işçiden doğan istihdam açığını kapatmak için bu süreyi tamamlayacak şekilde kısmi zamanlı çalışacak bir başka kişiyi en az 6 ay istihdam etmesi şartı aranacak. Gelir vergisi istisnasından, kısmi zamanlı çalışanların ikisi de yararlanacak

PRİM DEVLETTEN:

Tam zamanlı çalışmadan kısmi zamanlı çalışmaya geçenlerin çalışmadıkları sürelere ilişkin emeklilik primleri devletçe karşılanacak. Böylece, ayda 30 gün yerine 15 gün çalı- şan kişi, yarım ücret alacak ancak primi 30 gün üzerinden yatırılacak. 

İSTİSNAİ DÜZENLEME KALICI HALE GELECEK:

Yeni düzenlemeyle, işin süreli olup olmadığına bakılmaksızın ve zincirleme olarak belirli süreli söz- leşme yapılabilecek. Kanundaki istisnai düzenleme, kalıcı hale gelecek. Böylece, açılacak davalarda mahkemelerce sürekli sözleşmenin geçerli olup olmadığına dair inceleme yapılamayacak.

İHBAR VE KIDEM TAZMİNATI YOK:

Belirli süreli iş sözleşmelerinde, sözleşme sürenin bitiminde kendiliğinden sona eriyor. Bu sayede işveren ihbar ve kıdem tazminatı ödemek zorunda kalmıyor. Ayrıca belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçiler, sözleşme yenilenmediğinde işe iade davası açamazlar.

ÖZEL YAPTIRIM MADDESİ KONULABİLİR:

Belirli süreli sözleşmelerde genel olarak, karşılıklı olmak şartıyla, taraflardan birinin sözleşmeyi süresinden önce bitirmesi halinde, kalan süreye ait ücretin ödeneceğine dair hüküm konula- biliyor.

>