İşçiler için 15 maddelik teklif

+%C4%B0%C5%9F%C3%A7iler+i%C3%A7in+15+maddelik+teklif
ABONE OL

CHP işçiler için 15 maddelik bir talep listesi açıkladı. Listede, Covid-19’un meslek hastalığı sayılması, KOD-29 ile işçi çıkarmanın yasaklanması, asgari ücretten vergi kesintisine son verilmesi gibi talepler sıralandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi işçiler ve emekçiler için acil 15 maddelik taleplerini açıkladı. Listede zorunlu üretim hizmetlerinin yer aldığı işyerlerinde işçilere öncelikli aşı hakkı verilmesi, kısa çalışma ve ücretsiz izin desteği kapsamında yer alan işçilerin emeklilik sigorta primleri merkezi bütçe tarafından karşılanması gibi talepler yer aldı. 15 maddelik talep listesi şu şekilde: 
 
1- Zorunlu üretimin ve hizmetlerin yer aldığı tüm iş yerlerinde işçilere öncelikli aşı hakkı tanınmalıdır. 
 
2- Pandemide bir yıllık süre içerisinde en az 861 emekçi COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Covid-19 çalışanlar adına meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir. 
 
3- İşten çıkarma yasaklarında tüm istisnalar ortadan kaldırılmalı, KOD-29’dan işçi çıkarmalar yasaklanmalıdır. 
 
4- Ücretsiz izin köleliğine son verilmelidir.
 
5 - Faaliyetleri bu süreçte etkilenen iş yerleri için kısa çalışma ödeneği pandemi sonrasına kadar devam ettirilmelidir. 
 
6- Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanma koşulu olan son 3 yıl 
450 gün prim ödeme ve son 60 gün kesintisiz hizmet şartı ortadan kaldırılmalıdır. Tüm çalışanlar kısa çalışma ödeneği kapsamına alınmalı, kısa çalışma ödeneğinin alt limiti en az 2 bin 825 TL asgari ücret olarak belirlenmelidir. 
 
7- Yaklaşık bir yıldır uygulanan kısa çalışma ve ücretsiz izin 
desteği kapsamında yer alan işçilerin emeklilik sigorta primleri merkezi bütçe tarafından karşılanmalıdır. 
 
8- Asgari ücretten vergi kesintisine son verilmelidir.
 
9 - İşsizlik Sigorta Fonunun maddi kaynakları sadece işçiler için kullanılmalı, işverenlere yönelik teşvik ve desteklere son verilmelidir.
 
10- Sendika ve toplu sözleşme hakkının önündeki tüm engeller ortadan kaldırılmalıdır. 
 
11-Uzaktan yani evden çalışmada işçilerin hakları kesin ve kati bir şekilde belirlenmeli, uzaktan çalışmanın sömürü aracına dönüşmesine izin verilmemelidir. 
 
12- Sigorta kaydı olmadan kayıt dışı çalışan işçiler bu süreçte korunmalı ve kayıt altına alınarak desteklenmelidir. 
13- Pandemi sürecinde artan gıda fiyatları yurttaşların alım gücünü her geçen gün daha da düşürmektedir. Tüm temel tüketim ve ihtiyaçlar üzerindeki vergiler kaldırılmalı. 
 
14- Düzensiz ve keyfi olarak yapılan sosyal yardımlar yerine tüm yurttaşların geçimini sağlaması için asgari bir gelir desteği sağlanmalıdır. Bu bakımdan aile destekleri sigortası uygulamaya geçirilmelidir. 
 
15- En düşük emekli aylıkları en az 2 bin 825 TL asgari ücret seviyesine yükseltilmeli, emekli ikramiyeleri ise son 3 yıllık enflasyon baz alınarak verilmeli ve emekli ikramiyeleri bu yıl için en az bin 500 TL olmalıdır.
>