Faiziyle geri alacaklar

Tüketici Mahkemesi, hayat sigortasıyla ilgili emsal bir karara imza attı. Süresiyle ilgili bildirim yapmayan bankayı haksız buldu. Kararla, babalarının ölümü sonrası kredi borcunu ödeyen çocukları, ödedikleri tüm parayı faiziyle geri alma hakkı elde etti.

+Faiziyle+geri+alacaklar
ABONE OL

Tüketici Mahkemesi, çekilen kredi esnasında yapılan hayat sigortasına yönelik milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren önemli bir karar verdi... O.E. isimli vatandaş, 30 Kasım 2012 tarihinde özel bir bankadan 67 bin 500 TL tutarında konut kredisi kullandı. O.E. kredi taksitlerini 5 yıla yakın aksatmadan ödedi. Ancak 2017’de hayatını kaybetti. Çocukları, babalarının ölümünden sonra da 2020 yılına kadar kredi taksitlerini ödemeyi sürdürdü. Bu süreçte, O.E.’nin çocukları yaptığı araştırma sonucunda, babalarının kredi çekerken kendisine hayat sigortası yaptırdığını gördü.

Bankaya başvuru yaparak ödemelerinin de iadesini talep etti. Gelen olumsuz yanıt üzerine Tüketici Mahkemesi’ne dava açtılar. 

'İyi niyetli değiller'

Banka, “Müteveffanın vefat tarihinden 3 yıl sonra davanın ikame edilmesinin iyi niyetli olmadığını” iddia ederek davanın reddini talep etti. Davanın kabulüne karar veren mahkeme emsal bir karara imza attı. Karar şöyle denildi: “Davalı bankanın ilk yıl yapılan sonrasında yapılmayan hayat sigortasının yenilenmesine ilişkin bildirim yapma yükümlülüğünü yerine getirmediği görülmüştür. Dava konusu alacak ticari işletmesi ile ilgili olduğundan avans faizi ile tahsiline ve dava tarihine kadar ödenen taksitlerin avans faizinin davalıdan tahsiline ayrıca konut kredisinden kalan bakiye borçtan dolayı borçlu olmadıklarının tespitine karar verilmiştir.”

 

 

'İyi niyetli değiller' BANKA, “Müteveffanın vefat tarihinden 3 yıl sonra davanın ikame edilmesinin iyi niyetli olmadığını” iddia ederek davanın reddini talep etti. Davanın kabulüne karar veren mahkeme emsal bir karara imza attı. Karar şöyle denildi: “Davalı bankanın ilk yıl yapılan sonrasında yapılma- yan hayat sigortasının yenilenmesine ilişkin bildirim yapma yükümlülüğünü yerine getirmediği görülmüştür. Dava konu- su alacak ticari işletmesi ile ilgili olduğundan avans faizi ile tahsiline ve dava tarihine kadar ödenen taksitlerin avans faizinin davalıdan tahsiline ayrıca konut kredisinden kalan bakiye borçtan dolayı borçlu olmadıklarının tespitine karar verilmiştir.”